AKTIVITETER

BLODSPORPRØVER

DA kan vi tilby prøver igjen!Elektronisk påmelding via NKK sine systemer. Fra NKK:Følgende regler gjelderArrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andreaktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd.Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antalldeltagere, vil det måtte foretas loddtrekning.

LES MER