NYHETER

Kåring av årets utstillingshund

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra utstillinger hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegningen er som følger:
Excellent = 10 poeng
Excellent m/CK eller CERT = 11 poeng
BIM/BIR = 13/14 poeng

Tilleggspoeng:

1 BHK/BTK = 4 poeng
2 BHK/BTK = 3 poeng
3 BHK/BTK = 2 poeng
4 BHK/BTK = 1 poeng

Rasespesial:

BIS 1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng

Internasjonale og «andre flerraseutstillinger»

BIG 1 = 4 poeng
BIG 2 = 3 poeng
BIG 3 = 2 poeng
BIG 4 = 1 poeng

 

BIS 1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng
CACIB = 2 poeng
Res. CACIB = 1 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultat. Kåringen baserer seg KUN på innsendte resultater som må være styret i hende senest 31.12. Oppgi på hvilken utstilling resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Nordland Dachshundklubb vil også i år kåre årets sporhund

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra prøver hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegning:

  1. pr AK = 15 poeng
  2. pr AK = 10 poeng
  3. pr AK = 5 poeng
  1. pr EK = 20 poeng
  2. pr EK = 15 poeng
  3. pr EK = 10 poeng

Tilleggspoeng (i tillegg til premieringspoeng):
Prøvevinner ord. prøve = 5 poeng

Hvis resultat er oppnådd på våre egne prøver = 2 poeng pr. resultat

Oppnådde titler gir:

Norgesmesterskap: Vinner = 30 poeng, nr 2 = 20 poeng, nr 3 = 10 poeng

Nord-Norsk mester, Rasemester og tilsvarende: Vinner = 15 poeng, nr 2 = 10 poeng, nr 3 = 5 poeng

Vinner dobbeltprøve/todagersprøve = 5 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultater fra gjeldende år. Kåringen baserer seg KUN på innsendte reultater som må være styret ihende senest 31.12. Oppgi på hvilken prøve resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Nordland Dachshundklubb vil også i år kåre årets drevhund.

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra prøver hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegning:

  1. pr = 15 poeng
  2. pr = 10 poeng
  3. pr = 5 poeng

Tilleggspoeng (i tillegg til premieringspoeng):
Drevcert = 5 poeng
Prøvevinner ord. prøve = 5 poeng

Hvis resultat er oppnådd på våre egne prøver = 2 poeng pr. resultat.

Oppnådde titler gir:

Norgesmesterskap: Vinner = 30 poeng, nr 2 = 20 poeng, nr 3 = 10 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultater fra gjeldende år. Kåringen baserer seg KUN på innsendte reultater som må være styret ihende senest 31.12. Oppgi på hvilken prøve resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Legg igjen en kommentar