NYHETER

Ordinær blodsporprøve 29 juni

Årets første ordinærprøve blr gjennomført søndag 29 juni i strålende vær – med solsteik, svært tørre forhold og både elg og rådyr i sporområdene ved Evjen og på Straumøya ble utfordringene for hundene store. Noe også resultatene viser, av de 15 deltagerne var det bare 5 som oppnådde premiering.

Vinnerne – fra venstre nr. 2 foxterrier Åsenfox’s Rafiki og Dag, i midten vinner korthårsdachs Xenia
og Trond og til høyre nr. 3 langhårsdachs Pan Dippelmore og Per-Terje.
De fleste deltagende hunder med eiere og førere, og bakre rekke fra høyre
dommerne Trine Storjord, Willy Rudborg og Odd Harald Hansen.

Premiebordet – forpremier fra Royal Canin, gavekort, rosetter og krus fra oss som arrangør og deltagerpremier til alle deltagerne vannskål, forprøver og gavekort fra Bodø Båt og Fritid.


Helt til høyre skimtes smultringer til de som nullet i sporene.

Legg igjen en kommentar