NYHETER

Velkommen til Årsmøte 2022

Årsmøte lørdag 19. februar 2022 kl. 16.00
Bodø, nærmere info kommer.
Matservering

I tilknytning til årsmøtet skal Hanne Myrnes, fagansvarlig veterinær ved Evidensia Bodø Dyresykehus holde førstehjelpskurs for hund.

SAKSLISTE
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av referent
Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen
Sak 5 Årsberetning
Sak 6 Regnskap
Sak 7 Budsjett
Sak 8 Aktivitetsplan 2022
Sak 9 Innmeldte saker
Sak 10 Valg (styre, valgkomite og revisor)

Leder

Kristin Pedersen

Ikke på valg

Nestleder

Hilde Grethe Karlsen

På valg

Styremedlem

Kate Solvær

Ikke på valg

Styremedlem

Trond Løkås

På valg

Styremedlem

Jeanette Grimstad Sandberg

På valg

1 Varamedlem

Per-Terje Marthinsen

På valg

2 Varamedlem

Helga Rundsvoll

På valg

Revisor

Roger Johansen

På valg

Vara revisor

Randi Lillealter

På valg

Valgkomite

Geir Milne

På valg

Valgkomite

Marianne Forsgren

På valg

Valgkomite

Susann Antonsen

På valg

Valgkomite vara

Ann Karin Michalsen

På valg

 

Sak 11 Utmerkelser

Kandidater til styret sendes Geir Milne Geir.milne@mo.bbl.no innen fredag 28. januar

Saker til årsmøtet sendes nordland@dachshundklubb.no innen fredag 28. januar

Vi skal selvfølgelig også kåre NDHK`s beste
Drevhund
Sporhund
Utstillingshund

Resultater sendes nordland@dachshundklubb innen fredag 28. januar

Vel møtt!

 

 

Legg igjen en kommentar