Kåring av årets utstillingshund

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra utstillinger hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegningen er som følger:
Excellent = 10 poeng
Excellent m/CK eller CERT = 11 poeng
BIM/BIR = 13/14 poeng

Tilleggspoeng:

1 BHK/BTK = 4 poeng
2 BHK/BTK = 3 poeng
3 BHK/BTK = 2 poeng
4 BHK/BTK = 1 poeng

Rasespesial:

BIS 1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng

Internasjonale og «andre flerraseutstillinger»

BIG 1 = 4 poeng
BIG 2 = 3 poeng
BIG 3 = 2 poeng
BIG 4 = 1 poeng

 

BIS 1 = 4 poeng
BIS 2 = 3 poeng
BIS 3 = 2 poeng
BIS 4 = 1 poeng
CACIB = 2 poeng
Res. CACIB = 1 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultat. Kåringen baserer seg KUN på innsendte resultater som må være styret i hende senest 31.12. Oppgi på hvilken utstilling resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Nordland Dachshundklubb vil også i år kåre årets sporhund

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra prøver hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegning:

 1. pr AK = 15 poeng
 2. pr AK = 10 poeng
 3. pr AK = 5 poeng
 1. pr EK = 20 poeng
 2. pr EK = 15 poeng
 3. pr EK = 10 poeng

Tilleggspoeng (i tillegg til premieringspoeng):
Prøvevinner ord. prøve = 5 poeng

Hvis resultat er oppnådd på våre egne prøver = 2 poeng pr. resultat

Oppnådde titler gir:

Norgesmesterskap: Vinner = 30 poeng, nr 2 = 20 poeng, nr 3 = 10 poeng

Nord-Norsk mester, Rasemester og tilsvarende: Vinner = 15 poeng, nr 2 = 10 poeng, nr 3 = 5 poeng

Vinner dobbeltprøve/todagersprøve = 5 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultater fra gjeldende år. Kåringen baserer seg KUN på innsendte reultater som må være styret ihende senest 31.12. Oppgi på hvilken prøve resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Nordland Dachshundklubb vil også i år kåre årets drevhund.

Selve kåringen blir gjort på årsmøtet i januar og baserer seg på innsendte resultater fra prøver hunden har deltatt på året før årsmøtet.

Poengberegning:

 1. pr = 15 poeng
 2. pr = 10 poeng
 3. pr = 5 poeng

Tilleggspoeng (i tillegg til premieringspoeng):
Drevcert = 5 poeng
Prøvevinner ord. prøve = 5 poeng

Hvis resultat er oppnådd på våre egne prøver = 2 poeng pr. resultat.

Oppnådde titler gir:

Norgesmesterskap: Vinner = 30 poeng, nr 2 = 20 poeng, nr 3 = 10 poeng

Hunden kan ha max fem tellende resultater fra gjeldende år. Kåringen baserer seg KUN på innsendte reultater som må være styret ihende senest 31.12. Oppgi på hvilken prøve resultatene er oppnådd.

Der forutsettes at de oppgitte resultater på forespørsel kan dokumenteres.

Velkommen til Årsmøte 2022

Årsmøte lørdag 19. februar 2022 kl. 16.00
Bodø, nærmere info kommer.
Matservering

I tilknytning til årsmøtet skal Hanne Myrnes, fagansvarlig veterinær ved Evidensia Bodø Dyresykehus holde førstehjelpskurs for hund.

SAKSLISTE
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av referent
Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen
Sak 5 Årsberetning
Sak 6 Regnskap
Sak 7 Budsjett
Sak 8 Aktivitetsplan 2022
Sak 9 Innmeldte saker
Sak 10 Valg (styre, valgkomite og revisor)

Leder

Kristin Pedersen

Ikke på valg

Nestleder

Hilde Grethe Karlsen

På valg

Styremedlem

Kate Solvær

Ikke på valg

Styremedlem

Trond Løkås

På valg

Styremedlem

Jeanette Grimstad Sandberg

På valg

1 Varamedlem

Per-Terje Marthinsen

På valg

2 Varamedlem

Helga Rundsvoll

På valg

Revisor

Roger Johansen

På valg

Vara revisor

Randi Lillealter

På valg

Valgkomite

Geir Milne

På valg

Valgkomite

Marianne Forsgren

På valg

Valgkomite

Susann Antonsen

På valg

Valgkomite vara

Ann Karin Michalsen

På valg

 

Sak 11 Utmerkelser

Kandidater til styret sendes Geir Milne Geir.milne@mo.bbl.no innen fredag 28. januar

Saker til årsmøtet sendes nordland@dachshundklubb.no innen fredag 28. januar

Vi skal selvfølgelig også kåre NDHK`s beste
Drevhund
Sporhund
Utstillingshund

Resultater sendes nordland@dachshundklubb innen fredag 28. januar

Vel møtt!

 

 

3-5 mai i Bodø og 7-9 juni i Mo i Rana 2018

Introduksjon og instruksjon, primært beregnet på de som ønsker å oppnå godkjenning som ettersøksekvipasjer på hjortevilt samt de som ønsker å lære om blodspor som aktivitet og konkurranse. Alle hunderaser er velkomne til å delta.

Kurset følger godkjent studieplan for Grunnkurs ettersøk, og deltagernes egne hunder brukes i de praktiske delene. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en treningssamling, hensikten er å gi opplæring i hva ettersøk går ut på, de lover og regler som gjelder, samt gjennomføring av godkjenninger. I tillegg blir det veiledning i lærings- og treningsmetoder hvor hundene brukes aktivt. For videre trening fram mot godkjenning er deltagerne velkommen til å delta på våre faste treninger utover sommersesongen.

Sammendrag av helgas kursprogram:
Fredag kveld – teorikveld, vi går gjennom hva ettersøk går ut på, blir litt kjent med hverandre og med våre forutsetninger, samt gjennomgang av lover og regler. Uten hunder.
Lørdag formiddag – praktisk trening med hundene, enkel sporlegging og begynnertrening.
Lunchtid – med påfølgende teoridel om hensikt, lover og regler, sporprøver osv.
Lørdag ettermiddag – mer praktisk trening, deltagerne legger selv treningspor for hverandre.
Søndag – praktisk trening på prøvesporene. Det vil demonstreres sporing med rutinert(e) hund(er).
Lunchpause med noe teori.
Vi avslutter utpå dagen med oppsummering og deling av erfaringer.

Klubben holder blod, sporslutter og øvrig materiell. De deltagere som har sele og sporline tar det med, og alle må ha med de aller beste godbitene hundene liker.

Kurset koster kr. 1200,- for medlemmer i klubben vår, og kr. 1500,- for andre.
Kurset avholdes i Bodø-området.

For påmelding, vennligst send:
Navn, fødselsår, postnr, tlfnr og hvilken hund du har til oss på mail til ksolvaer@online.no snarest mulig, eller ta kontakt med Kate på tlf. 90175690 om du lurer på noe. Bindende påmeldings- og betalingsfrist 25. april.

Betaling til kontonr: 4509.13.04485

Begrenset antall plasser.

Ordinær blodsporprøve 23 og 24 juni 2018, resultater

Helgas 3 beste ekvipasjer på vår 2-dagers ordinærprøve. Vi har satt poeng med skogskort og
det var veldig lite som skilte de tre ekvipasjene:

 1. Finnmarksviddas Ronja og Ketil Jarhelle
 2. Revestrekens Birka og Kate Solvær
 3. Engsoleias Caleah og Kenneth Rørvik

Tusen takk til alle som her bistått i helga med sporlegging dømming og administrasjon. Tusen takk til sponsor Royal Canin for forpremier.

Vinnere dag 2:
1. Revestrekens Birka med fører Kate Solvær.
2. Wendron Bumble Bee med fører Dag Johansen.
3. Finnmarksviddas Ronja med fører Ketil Jarhelle.

Vinnere dag 1:
1. Finnmarksvidda Ronja og fører Ketil Jarhelle.
2. Engsoleias Caleah og fører Kenneth Rørvik.
3. Wendron Hurricane Heart og fører Dag Johansen.

Velkommen på utstilling på Helgeland 7. og 8. Juli Påmeldingsfrist 22. juni NDHK, 18. juni YHKK

Da nærmer det seg utstillingshelg, vår første Rasespesial i 2018, og vi ønsker å se så
mange medlemmer som mulig der. Utstillingen er i samarbeid med Ytre Helgeland
Hundeklubb, og arrangeres i Leirfjord.
Dommer Nordland Dachshundklubb Eva Nielsen, Sverige
Ytre Helgeland Hundeklubb Marianne Holmli, Norge

https://www.facebook.com/events/149749179000567/

Påmelding gjøres via Min Side på NKK, eller ta kontakt med
Kristin tlf 41207032 om du trenger hjelp.

Grunnkurs ettersøk (Blodsporkurs) 4 – 6 mai 2018

Introduksjon og instruksjon, primært beregnet på de som ønsker å oppnå godkjenning som ettersøksekvipasjer på hjortevilt samt de som ønsker å lære om blodspor som aktivitet og konkurranse. Alle hunderaser er velkomne til å delta.

Kurset følger godkjent studieplan for Grunnkurs ettersøk, og deltagernes egne hunder brukes i de praktiske delene. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en treningssamling, hensikten er å gi opplæring i hva ettersøk går ut på, de lover og regler som gjelder, samt gjennomføring av godkjenninger. I tillegg blir det veiledning i lærings- og treningsmetoder hvor hundene brukes aktivt. For videre trening fram mot godkjenning er deltagerne velkommen til å delta på våre faste treninger utover sommersesongen.Klubben holder blod, sporslutter og øvrig materiell. De deltagere som har sele og sporline tar det med, og alle må ha med de aller beste godbitene hundene liker. Kurset koster kr. 1200,- for medlemmer i klubben vår, og kr. 1500,- for andre. Kurset avholdes i Bodø-området. Se mer detaljer om kurshelga på vår facebook-side.

For påmelding, vennligst send: Navn, fødselsår, postnr, tlfnr og hvilken hund du har til oss på mailadr. ksolvaer@online.no snarest mulig, eller ta kontakt med Kate på tlf. 90175690 om du lurer på noe. Bindende påmeldings- og betalingsfrist 25. april.


Betaling til kontonr: 4509.13.04485


Begrenset antall plasser.

Ordinærprøve blodspor 27 august

ble gjennomført i Sulitjelma med gode forhold i skauen. Noe rein her og der, og et og annet rypekull forvirret nok noen av hundene. Av 14 startende ble det 6 stk 1-premie, 1 stk 2-premie og 7 nuller – en ganske normal premiefordeling.

På pallen – foran fra venstre nr 3 Busa og Dag, vinner Hjerte og Trine, og nr 2 Birka og Kate. Bak dommer Arve, aspirant Veronica, dommer Per-Terje, dommer Willy og aspirant Jeanett. Aspirantene fikk virkelig kjørt seg, og fikk 5 spor hver under prøven for to dommere og flere hundegrupper og ble nesten ferdige med sine arbeider.