PRAKTISK INFO

Praktisk informasjon

Familiehund og allrounder.

Dachshunden har likevel alltid vært en populær selskaps- og innehund i motsetning til mange andre jakthundraser. Den ble raskt spredd over hele verden, og som en kuriositet kan nevnes at flere kongehus har holdt seg med dachshunder.De mindre variantene, dverg- og kanindachshunder, har, med en håndfull unntak, kun vært selskaps-, utstillings- og sporhunder (på prøver; forholdsvis sjelden i praktisk arbeid). I Norge defineres de minste størrelsesvariantene med brystomfang; dvergdachshunder opp til 35 cm og kanindachshunder opp til 30 cm. Opprinnelig hadde også disse små dachshundene anlegg for jakt, og de minste ble, som navnet sier, brukt til jakt på kaniner. Populasjonene av de mindre variantene var lenge små, men i de senere årene har de vært økende i antall, spesielt hva dvergdachshundene angår.